Anatomic Help

Anatomic Help

Η ANATOMIC HELP SA είναι ο σπουδαιότερος κατασκευαστής ορθοπεδικών και ανατομικών προϊόντων, στρωμάτων και μαξιλαριών στην Ελλάδα.
Όλα τα προϊόντα, φέρουν την ένδειξη CE και όλες οι διοικητικές και παραγωγικές λειτουργίες είναι πιστοποιημένες με ISO 9001:2000, και ISO 13485:2003. Τα προϊόντα έχουν επιτυχώς περάσει τα τεστ Διεθνών Οργανισμών και Ινστιτούτων όπως LGA, HOHENSTEIN, Oko-Tex, και BAYER.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.