Όροι Χρήσης και Προυποθέσεις

Επισκεπτόμενοι τον δικτυακό τόπο ή χρησιμοποιώντας υλικό ή υπηρεσίες μέσω τις ιστοσελίδες μας www.elementi.gr, σημαίνει ότι συναινείτε αυτόματα στην πολιτική μας και αποδέχεστε όλους τους παρακάτω όρους.

1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του www.elementi.gr,  με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος Δικτυακού Τόπου που περιέχει, ανήκουν στο www.elementi.gr ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

2. Προσωπικά Δεδομένα

Το www.elementi.gr εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οιονδήποτε. Με την υποβολή υλικού στον server μας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μή αληθή, παράνομα ή καθ οιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση.

 
 
 

Ο επισκέπτης του www.elementi.gr μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.
Το www.elementi.gr χρειάζεται μόνο τα τυπικά σας στοιχεία, για την ομαλή ολοκλήρωση μίας συναλλαγής. Αυτά είναι το ονοματεπώνυμο, διεύθυνση (οδός και αριθμός), ταχυδρομικό κώδικα, πόλη, τηλέφωνο και email. Τα στοιχεία αυτά είναι ακόμα χρήσιμα για τους παρακάτω λόγους:  
-Παράδοση προϊόντων στον χώρο που θα επιλέξετε. 
-Ικανοποίηση απαιτήσεων σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας 
-Ενημέρωση σχετικά με νέες προσφορές και προϊόντα αφού εσείς το ζητήσετε κατά την εγγραφής σας. 
Σε καμία περίπτωση το www.elementi.gr δεν διακινεί προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους (άρθρο 11 ν. 2472/1997). Σε καμία περίπτωση δεν πουλάει ή ενοικιάζει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το www.elementi.gr για βελτίωση υπηρεσιών και εξυπηρέτησης.

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που οι συγκεκριμένες πληροφορίες ζητηθούν με δικαστική απόφαση από όργανα του Νόμου. 

3. Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών

Για να διευκολύνει την πρόσβασή σας στις ιστοσελίδες της, το  www.elementi.gr μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσεις με ιστοσελίδες του Internet, οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τις διαχειρίζονται τρίτοι και ευθύνονται οι ίδιοι για το περιεχόμενο τους.

4. Περιορισμός Ευθύνης για Τυπογραφικά Λάθη και Τεχνικές Ανακρίβειες

Το www.elementi.gr έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). Το www.elementi.gr δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο.

5. Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Περιοδικά προστίθενται αλλαγές στις πληροφορίες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Το www.elementi.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να προσθέτει, να αλλάζει, να αναβαθμίζει ή να ανανεώνει μέρος ή το σύνολο των όρων χρήσης, του περιεχομένου, της δομής, της σύνθεσης, των τεχνικών προδιαγραφών και τις προϋποθέσεις συναλλαγών οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή ή επισκέπτη του www.elementi.gr.

Επίσης το www.elementi.gr διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή ή επισκέπτη του www.elementi.gr, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου www.elementi.gr.

6. Ιδιοκτησία - Εμπορικά Σήματα

Το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου, το λογότυπο www.elementi.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρείας ELEMENTI INTERIOR. Οι ονομασίες προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται εδώ μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε συμβόλων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας ή οποιουδήποτε τρίτου κάτοχο τους.

7. Τιμές Προϊόντων

Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στους καταλόγους μας συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ 24%. Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ το www.elementi.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές. Για ορισμένες περιοχές της Ελλάδας για τις οποίες ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ και εφόσον η παραγγελία σας γίνει με τιμολόγιο τότε οι τιμές των προϊόντων είναι χαμηλότερες από τις αναγραφόμενες κατά τον μειωμένο ΦΠΑ.

Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν το κόστος αποστολής το οποίο υπολογίζεται κατόπιν συνεννόησης . Εντός Αττικής δεν χρεώνονται μεταφορικά. Εκτός Αττικής τα εμπορεύματα παραδίδονται σε πρακτορείο της αρέσκειας του Πελάτη/ χρήστη άνευ χρέωση, το κόστος του πρακτορείου επιβαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη / χρήστη. Το www.elementi.gr μπορεί να ερευνήσει το κόστος μεταφοράς που χρεώνει η μεταφορική και να ενημερώσει τον πελάτη/χρήστη μέσο Email.

Τα εμπορεύματα παραδίδονται στη συσκευασία τους για αποφυγή ζημιών. Τυχόν συναρμολόγηση γίνεται από τον παραλήπτη.

8. Ισχύον Δίκαιο

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.elementi.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Οποιαδήποτε διαφορά, διαφωνία ή αξίωση προκύψει από τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος του www.elementi.gr, ή τις συμβάσεις αγοράς-πώλησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, θα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για την επίλυσή τους θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

9.Όροι Εγγύησης

Η εταιρία ELEMENTI INTERIOR επιτηρεί αυστηρά κάθε βήμα της παραγωγής. Με αυτόν τον τρόπο παράγονται εξαιρετικής ποιότητας έπιπλα, τα οποία είναι πρακτικά, καλαίσθητα και σε ανταγωνιστικές τιμές.

Πίσω από αυτή την εγγύηση κρύβονται τα υψηλής ποιότητας υλικά, ο υπερσύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός, το εξειδικευμένο προσωπικό και παράλληλα η πολύχρονη πείρα μας στο χώρο.

  • Η εγγύηση των προϊόντων ισχύει για φυσιολογική χρήση των επίπλων και για το διάστημα 2 ετών από την ημερομηνία που αναγράφεται στο τιμολόγιο ή στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
  • Η ELEMENTI INTERIOR δεσμεύεται να επισκευάσει ή να επιδιορθώσει το προϊόν κατά την κρίση της, εφόσον κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι το πρόβλημα καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν έχει καταργηθεί, η ELEMENTI INTERIOR  θα το αντικαταστήσει-επισκευάσει με άλλο αντίστοιχης αξίας που ταιριάζει.

Σε καμία περίπτωση, το χρηματικό ποσό της αγοράς σας δεν επιστρέφεται.

Η εγγύηση καλύπτει τους σκελετούς των επίπλων (ορθοστάτες, πλάτες, ράφια, πόρτες, μετώπες, επιφάνειες γραφείων, κρεβάτια, κουκέτες, καναπέδες, τραβέρσες, μηχανισμούς συρταριών, μεντεσέδες, εξαρτήματα συνδεσμολογίας - συναρμολόγησης)

  • Εάν πρόκειται για στρώμα, ισχύουν οι όροι εγγύησης της συνεργαζόμενης παραγωγού εταιρίας

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΜΗ-ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΩΣ:

1.    Σπάσιμο ή άλλη φθορά του προϊόντος ή μέρος αυτού από Μη-Φυσιολογικές ενέργειες (π.χ. βίαιη ρίψη, χτύπημα, γδάρσιμο με εργαλεία ή άλλα αντικείμενα)

2.    Φθορά από κάψιμο ή τσιγάρο

3.    Ζημιά στο προϊόν από ατύχημα

4.    Υποχώρηση επιφανείας ή συνδεσμολογίας από ανάρμοστη ή αδικαιολόγητη για τη χρήση του προϊόντος ενέργειες (π.χ. χοροπηδητά)

5.    Χρήση Χημικών καθαριστικών

6.    Υποχώρηση επιφανείας – σπάσιμο από βάρος μεγαλύτερου του επιτρεπτού.

7.    Φθορά ή καταστροφή κατά την αποσυναρμολόγηση και επανασυναρμολόγηση από Μη-Εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ELEMENTI INTERIOR  (π.χ. μεταφορικές εταιρίες).

8.    Η εγγύηση ισχύει με το τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς.